Hoeforthopedie

Languages

Disclaimer

Zonder hoeven geen paard

Hoef Orthopedie

1. Van beslagen naar gezonde blote voeten
2. Hoefkatrolontsteking
3. Hoefbevangenheid
4. Geschiedenis beslag
5. Het effect van hoefijzers
6. Methoden???
7. Misverstanden!!!
8. Verloop van de Behandeling
9. Betrouwbare collega's is Nederland

________________________________________________________________________

Van beslagen naar gezonde blote voeten << Terug <<
Tot nu toe is het nog zo dat erg veel mensen pas bij deze "methode/manier van bekappen" terecht komen als ze, van zowel dierenarts als de hoefsmid, te horen hebben gekregen dat ze niets meer voor het paard kunnen doen en dat euthanasie de enige mogelijkheid is. Degenen die zich hier niet bij neerleggen, komen in veel gevallen uit op deze Methode. Want in vrijwel 100% van deze gevallen betreft het paarden met "hoefkatrol" of paarden die ernstig hoefbevangen zijn.

Bij een paard dat op ijzers staat, of een paard dat gedurende meerdere jaren verkeerd bekapt is, raken de bloedvaten in de hoef bekneld. Hierdoor ontvangt de voet nog maar heel weinig zuurstof en voedingsstoffen (die immers door bloed worden aangevoerd). Een van de gevolgen hiervan is dat de zenuwen in de voet veel minder of zelfs helemaal geen prikkels meer naar de hersenen kunnen sturen, omdat ze de stofjes die ze daarvoor nodig hebben ontberen. De voet wordt dus effectief verdoofd.

Dat is ook de reden waarom paarden met bijvoorbeeld hoefkatrol positief lijken te reageren op "orthopedisch beslag". Het paard is niet genezen, maar doordat de bloedvaten bekneld raken voelt het de pijn niet meer. Maar ondertussen is de oorzaak er nog steeds en wordt ook erger. Tot de beschadiging zo hevig wordt dat het paard de pijn weer kan voelen, dwars door de "verdoving" heen.

Neem je bij zo'n paard de ijzers af, dan is het dier meestal acuut stokkreupel. Dat komt niet doordat het dier niet op z'n eigen voeten kan lopen maar doordat het gevoel in de voeten terug komt. Vergelijkbaar met iemand die bij -10 C zonder handschoenen naar buiten gaat. Als zij vervolgens in een warme kamer komt gaan haar handen "tintelen" en dat is pijnlijk. Dit is niets anders dan de zenuwen die aan de hersenen doorgeven dat er schade in de handen is. Er zijn, als gevolg van de kou, cellen afgestorven en die moeten worden afgevoerd via de bloedbaan.

Bij het paard gebeurt hetzelfde. Alleen heeft die niet tien minuutjes zonder handschoenen in de kou gestaan, maar jaren lang. De schade is dan ook een stuk groter en het duurt dus een stuk langer voordat het tintelen ophoudt. Het dode materiaal in de voeten moet via de bloedbaan of via abcessen worden afgevoerd. Hier kan het paard behoorlijk ziek van worden.

In alle gevallen kan het paard alleen maar beter worden wanneer het beweegt. Want beweging zorgt voor het hoefmechanisme en het hoefmechanisme zorgt dat het bloed rond wordt gepompt. Alleen op die manier kunnen de afvalstoffen het lichaam zo snel mogelijk verlaten en kan nieuw, gezond materiaal worden aangemaakt.

Dit betekent in een aantal gevallen dat er dagelijks meerdere keren gewandeld moet worden met een paard dat zich duidelijk niet lekker voelt. Het loopt kreupel en is lusteloos. Als verzorger van zo'n paard moet je dus sterk in je schoenen staan, maar de aanhouder wint en het vermeenlijk ongeneesbare paard zal uiteindelijk beter worden.
_______________________________________________________________________________


Hoefkatrolontsteking  << Terug <<
Het komt nogal eens voor dat een kreupel paard het etiket "hoefkatrol" opgeplakt krijgt. In sommige gevallen lijkt het een soort vergaarbak van niet-begrepen kreupelheden.

"Hoefkatrol" begint altijd met pijn aan de achterkant van de hoef. Omdat het paard een vluchtdier is zal het pijn niet direct duidelijk laten zien. Immers, dan heb je als paard dikke kans dat je de eerst volgende snack bent voor een passerend roofdier. Een paard zal daarom het zichzelf zo comfortabel mogelijk maken en liever niet laten zien dat het ergens pijn heeft.

Bij hielpijn betekent dit dat het paard z'n gewicht naar de voorkant van de hoef verplaatst. Dit doet het door bijvoorbeeld de voorbenen meer onder het lichaam te plaatsen. Om deze houding aan te kunnen nemen is het wel nodig dat het dier permanent spieren in schouders en hals aanspant.

Als gevolg van de verplaatsing van het gewicht naar de voorkant van de hoef zal de teen sneller slijten dan de hiel. En een hoge hiel (en/of hoge steunsels) is nou juist wat hielpijn in de eerste plaats veroorzaakt...

Als een hoef te hoge hielen en/of steunsels heeft, dan drukken deze bij elke stap terug de hoef in, Laat je deze situatie bestaan, dan gaat het van kwaad tot erger. Na verloop van tijd ontstaat er, als gevolg van de voortdurende irritatie, een ontsteking en is er sprake van hoefkatrolontsteking.

Als er geen degeneratie van het hoefbeen heeft plaatsgevonden, dan kan het paard uiteindelijk weer helemaal gezond en belastbaar worden. Als gevolg van te hoge hielen kantelt het hoefbeen naar voren en slijt de voorkant van het hoefbeen weg. Op deze manier kan meer dan 50% van het hoefbeen zijn verdwenen. Zo'n paard is niet meer 100% belastbaar, maar met een correcte trim en natuurlijke leefomstandigheden kun je hem wel weer pijnvrij maken.

_______________________________________________________________________________

Hoefbevangenheid  << Terug <<
Hoefbevangenheid betekent dat de lederhuid in de hoef ontstoken is. Meestal is dit vooral de lederhuid aan de voorkant van de hoef, waardoor de voorkant van de hoef pijnlijk is. Om de pijn te ontwijken verplaatst het paard zijn gewicht naar de achterkant van de hoef. Hierdoor ontstaat de kenmerkende hoefbevangen stand: het paard strekt alle vier de benen zover mogelijk naar voren. Hierdoor neemt het meer gewicht op de achterhoeven (die meestal niet ontstoken zijn), en ontlast het de voorkant van de ontstoken voorhoeven.

Als gevolg van de ontsteking in de hoef kan het hoefbeen naar voren kantelen. In een gezonde hoef houdt de lederhuid het hoefbeen stevig op z'n plek. Is die lederhuid ontstoken, dan kan het hoefbeen kantelen of zelfs in z'n geheel in de hoef zinken.

Er zijn diverse oorzaken voor hoefbevangenheid, bijvoorbeeld vergiftiging, overbelasting, overgewicht of een nageboorte (Lijkvergiftiging) die niet afkomt. In de meeste gevallen zijn de voorwaarden al langere tijd aanwezig en is er sprake van een druppel die de emmer doet overlopen. Dit is met name het geval bij te dikke pony's. Hun metabolisme (Stofwisseling) is al overbelast, en als ze dan ineens op vers gras terecht komen gaat het mis.

De oplossing is altijd hetzelfde. Om te beginnen neem je de oorzaak weg. Vervolgens zorg je dat de hoeven van het paard een fysiologisch correcte vorm krijgen zodat ze optimaal kunnen functioneren. Daarbij moet het paard natuurlijke leefomstandigheden hebben, zoveel mogelijk bewegen op een zo hard mogelijke ondergrond (evt. geholpen door hoefschoenen) en dagelijks ten minste 15 minuten met z'n voeten in water staan om de elasticiteit van de hoef te waarborgen.

Onder die omstandigheden heeft het paard de mogelijkheid om zichzelf gezond te maken. Bij de hergroei van de hoef zal het hoefbeen weer in de juiste positie zijn en stevig vast zitten aan de hoefwand. Het duurt gemiddeld 9 maanden om een nieuwe hoefschoen te groeien, en in sommige gevallen is 1 hergroei niet genoeg om gezonde hoeven te cre ren. Daarbij is niet iedereen opgewassen tegen de kritiek uit de omgeving als je gaat wandelen met een paard dat duidelijk kreupel loopt. Echter, de doorzetters weten het al lang: hoefbevangenheid hoeft echt geen reden te zijn om een paard af te schrijven.

_______________________________________________________________________________

Geschiedenis beslag  << Terug <<
Ieder paard wordt geboren met aan het eind van ieder been een hoef. Zonder ijzer of andere bescherming. In de natuur blijft dat ook zo maar bij de mens worden paarden nogal eens op ijzers gezet. Naar men zegt om de hoeven te beschermen tegen teveel slijtage. Deze gewoonte dateert uit de middeleeuwen. Rond 900 na Christus gingen de rijken in kastelen wonen. Ze wilden hun paarden dicht bij zich houden en bouwden stallen waarin de paarden werden opgesloten. En vanaf dat moment konden de paarden "ineens" de arbeid die de mens van hen verlangde niet meer aan. Hun hoeven bleken niet meer bestand tegen het afleggen van afstanden over verharde ondergrond. Dus toen ontstond de noodzaak tot het beschermen van de hoeven tegen overmatige slijtage.

Echter, voor die tijd bestond die noodzaak niet. Karel de Grote veroverde zijn rijk op onbeslagen paarden, en hele volksstammen zijn verhuisd zonder dat er sprake was van problemen met paardenvoeten. Dus blijkbaar is er een samenhang tussen het opstallen van paarden en het verzwakken van de hoeven.

Als je een paard opsluit in een stal gebeuren er twee dingen die invloed hebben op de hoeven. Ten eerste kan het dier onvoldoende bewegen. Daardoor worden de hoeven onvoldoende voorzien van bloed waardoor ze minder hard groeien. Ze ontvangen te weinig "voedsel" om de groei op peil te houden. Ten tweede staat het dier met z'n hoeven in z'n eigen uitwerpselen en urine. Met name urine bevat veel ammoniak. Ammoniak tast eiwit aan en hoeven bestaan voor een belangrijk deel uit eiwit. Hoeven worden dus zwak als gevolg van het min of meer voortdurende contact met ammoniak.
Vandaag de dag heeft men de mogelijkheid om de ouderdom van metaal te kunnen bepalen aan de hand van het koolstofgehalte.
Er is nog geen enkel hoefijzer gevonden dat bewijsbaar ouder is dan de middeleeuwen.
_______________________________________________________________________________


Het effect van hoefijzers  << Terug <<
Wanneer een hoef beslagen wordt kan deze nauwelijks meer uitzetten op het moment dat het gewicht op het been komt. Immers, het ijzer wordt onder de hoef genageld waardoor deze gefixeerd wordt. Het hoefmechanisme wordt hierdoor ernstig beperkt met als gevolg een verminderde bloedcirculatie in het hele paard, en minder productie van hoefhoorn. En het hoefhoorn dat nog geproduceerd wordt is van mindere kwaliteit.

Het gevolg van de verminderde bloedcirculatie is dat het hart van het paard veel harder moet werken. Bij sportpaarden (vooral racepaarden) komt het met enige regelmatig voor dat een paard zomaar dood neer valt. Dit zou wel eens het gevolg kunnen zijn van het verminderde hoefmechanisme.

Wanneer de hoeven minder hard groeien betekent dit dat de eiwitten, die normaliter gebruikt zouden worden voor de productie van hoefhoorn, in de bloedbaan blijven. Aangezien het afvalstoffen zijn moeten ze toch uit die bloedbaan verwijderd worden en dat is de taak van o.a. de lever en nieren. Die moeten daardoor veel harder werken dan noodzakelijk en kunnen overbelast raken. En dat kan zich weer op allerlei andere manieren uiten, bijvoorbeeld door huidproblemen (eczeem).

_______________________________________________________________________________

Methoden???  << Terug <<
Sinds meerdere jaren groeit de tendentie naar natuurlijk leven steeds meer. Dit gebeurt ook in het paardenwereldje. Steeds meer mensen zetten vraagtekens bij de "conventionele" manier van paardenhouderij. En de commercie speelt daar uiteraard handig op in. Zo kun je bijvoorbeeld gezond paardenvoer krijgen met een heleboel kruiden die het paard "Nodig" blijkt te hebben. Vergelijkbaar met het ontbijtm sli dat voor ons in de schappen ligt. Mensen zitten urenlang op kantoor en bewegen niet maar hadden wel een gezond ontbijt.

Deze stroming is ook groeiende in de hoefverzorging. IJzers zijn een noodzakelijk kwaad, zoals reeds de beter hoefsmeden zeiden. Men was zich vroeger al bewust van het schadelijke effect van de hoefijzers. Het blootsvoets lopen heeft een stijgende lijn en de hoefverzorging krijgt een nieuwe branche. Men speelt hier wederom handig op in. De ene na de andere "Methode" wordt ontwikkeld. Als ik deze gedachte verder denk, kom ik jammer genoeg tot de conclusie, dat er tot nog toe maar weinig serieus of diepgaand onderzoek gedaan is wat een "Methode" als effectief zou kunnen beoordelen. In ieder geval is het altijd beter een paard zonder ijzers te laten lopen.

De Strasser Methode is genoemd naar de grondlegger van de methode, Dr. Hiltrud Strasser, een dierenarts uit Duitsland. Zij werd in het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw geconfronteerd met verzekeringscijfers waaruit bleek dat gedomesticeerde paarden een gemiddelde leeftijd bereiken van slechts 8 jaar, en dat maar 11% van de paarden een leeftijd van 14 jaar of ouder bereikt. Deze schokkende cijfers waren voor Dr. Strasser aanleiding om onderzoek te doen naar de oorzaken. Want onder natuurlijke omstandigheden worden paarden wel 30 tot 40 jaar oud. Dus blijkbaar doen we iets niet goed. Uit dit onderzoek is op een wetenschappelijk manier in kaart gebracht hoe de paardenhoef functioneert en op welke manier de mens de natuurlijke hoefvorm kan imiteren. Zelfs de door de conventionele behandelaars afgeschreven pati nten kunnen vaak door deze behandel methode weer duurzaam genezen worden. Genezen en dus niet de symptomen verstopt zoals het meestal in de conventionele wijze gebeurt.

Een paard, in de ideale omstandigheden, heeft geen hoefverzorging door de mens nodig. Echter kan de mens, het paard, niet voldoende van deze omstandigheden voorzien.
Het cre ert dus de noodzaak van ingrijpen van de mens in de situatie waarin het paard door ons beland. De natuurlijke hoefvorm terug te krijgen en bij te houden.

Fragment uit de offici le website

...Frau Dr. vet.med. Hiltrud Stra er befasst sich seit 1978 wissenschaftlich mit der Hufgesundheit und den Ursachen von Lahmheiten, etc. bei domestizierten Pferden. Dabei spielt der Vergleich mit wildlebenden Pferden aller Arten und unterschiedlicher Regionen der Erde eine gro e Rolle. Die vielf ltigen Probleme der Bewegungsorgane und der Zusammenhang mit Problemen des Gesamtorganismus werden haupts chlich auf die von Menschen geschaffenen Lebensbedingungen (Beschlag, Boxenhaltung, Bewegungsmangel,..) im Detail zur ckgef hrt. wie bereits der Titel ihres ersten Buches 1987 "Ohne Eisen" klar herausstellt, zeigen die Ergebnisse ihrer Forschung, das nur eine naturgem e Hufform, d.h. barhufig und eine naturnahe Pferdehaltung - dem Pferd gerecht wird..

Uiteraard zijn er ook nog anderen bezig geweest met het onderzoek naar de gezondheid van het paard in relatie tot de hoef. Enkele voorbeelden zijn; Jaime Jackson, een voormalig hoefsmid. Hij bestudeerde wilde paarden, alvorens een methode te ontwikkelen om paarden te bekappen op een meer natuurlijke wijze.

Fragmenten van zijn offici le website;

...A pioneer in the practice of natural hoof care , Jaime first wrote of this following the time he spent studying the wild horse in its natural environment in the Great Basin of the United States from 1982 until 1986... (Great basin is een afgesloten natuurgebied)

...Following his research, he began experimenting on the hooves of domestic horses to find an effective way to trim their feet while allowing them to remain barefoot -- but strong. In 1990 he completely stopped shoeing horses' hooves altogether and, instead, began to advocate for the wild-horse trim...

Pete Ramey, een voormalig hoefsmid. Fragmenten uit zijn offici le website

...I started shoeing horses in 1994. I was trained by a local farrier and also subjected myself to the deep study of a dozen farrier texts. As time passed, I became acutely aware of the lack of actual hoof knowledge and trimming instruction to be found in the pages of the farrier texts...

...As with most farriers, time, experience, and mistakes were the best teachers in the first years. In 1998, a friend started pushing barefoot texts and internet printouts on me. I was resistant at first, but in the end I couldn t resist a possible learning opportunity. Very quickly I realized that I was learning about the hooves themselves like never before, and that many of the unanswered questions in my head were being answered. My shoeing abilities immediately soared to a higher level. Six months later, I was experimenting with riding barefoot on my personal horse...

Natuurlijk zijn er nog meer methoden te vinden op het internet, maar over n ding zijn ze het allemaal eens; Hoefbeslag is niet alleen niet noodzakelijk, maar ook schadelijk...

_______________________________________________________________________________

Misverstanden  << Terug <<
Is een Natuurlijk bekapper gelijk aan goede Hoeforthopeed ????
Mijn paard is niet in het wild geboren en dus is dit niet van toepassing op MIJN paard:
Kan ieder paard ten allen tijde genezen worden (Van de ijzers af) ????
Is een Natuurlijk bekapper tevens een Hoeforthopeed?
Behandelings methode!!!
Is hoeforthopedie gelijk aan orthopedisch beslag?
Mijn paard kan niet zonder ijzers!!!_______________________________________________________________________________
Is een Natuurlijk bekapper gelijk aan goede Hoeforthopeed ????

<< Terug naar misverstanden <<

Helaas denken veel mensen nadat ze een basisseminaar van 3 dagen hebben gevolgd, men gelijk een Hoeforthopeed is. Niets is minder waar. Een Basisseminaar is bedoeld om paardeneigenaren en ge nteresseerden inzicht te geven in de basisbehoeften van het paard. Hierbij wordt ingegaan op voeding, opstalling/houding, rijwijze, anatomie van de hoef en de functie van deze. Er wordt uitgelegd hoe en waarom de hoef werkt zoals hij werkt mits in een gezonde fysiologische vorm. Indien de cursist de keuze gemaakt heeft de volledige drie dagen te volgen, krijgt hij/zij de kans om aan een dode hoef de uitleg tijdens het seminar in praktijk te brengen. Al met al heeft de cursist dus niet meer gehad dan een soort "Open dag" met summiere basisinformatie. Het spreekt voor zich, dat dit geen goed geschoolde NB'er is of een Hoeforthopeed. Een goede Hoeforthopeed kan zijn opleiding en het niveau van deze aantonen. Een goede Hoeforthopeed zorgt ervoor dat hij continue bijschoolt op zijn vakgebied. Een driedaagse cursus van eender welke methode maakt iemand niet vakbekwaam.

________________________________________________________________________

Mijn paard is niet in het wild geboren en dus is dit niet van toepassing op MIJN paard:
<< Terug naar misverstanden <<

Alle paarden delen hetzelfde biologische systeem. Dat betekend dat ieder paard dezelfde manier van metabolisme heeft. Of het nou in het wild geboren is of van de fokker komt, het heeft steeds dezelfde basisbehoeften; Deugdelijke paardengeschikte voeding, continue voldoende bewegingsmogelijkheid en sociaal contact met soortgenoten.

________________________________________________________________________

Kan ieder paard ten allen tijde genezen worden (Van de ijzers af) ????
<< Terug naar misverstanden <<

In 95% van de gevallen is het mogelijk het paard alsnog gezond en dus zonder ijzers te laten leven. Echter, afhankelijk van de tijdspanne dat het paard door de mens gedwongen werd op ijzeren schoenen te lopen, is ook de beschadiging aan het hoefbeen. Is van het hoefbeen meer dan een derde gedegenereerd kan, indien de overige fysieke toestand en leeftijd dit toelaat, het paard wel nog van de ijzers af maar zal het door de afbouw van het hoefbeen niet meer belastbaar (spreek berijdbaar) zijn.

________________________________________________________________________

Is een Natuurlijk bekapper tevens een Hoeforthopeed?
<< Terug naar misverstanden <<

Hoeforthopedie vereist degelijke kennis van de anatomie en de functie van de aparte secties. Tevens is het van hoogste belang hoe de behandeling vorm gegeven wordt. Naar mijn mening is iemand die geen degelijk onderbouwde opleiding heeft gehad geen Hoeforthopeed. Verdere informatie onder vraag1.

________________________________________________________________________

Behandelingsmethode!!!
<< Terug naar misverstanden <<

Als de eigenaar van een paard, een probleem herkend aan de hoeven van zijn paard, wordt er meestal een externe "specialist" bij gehaald om het probleem te verhelpen. Als een auto defect raakt, brengt men deze naar de garage van zijn vertrouwen, waar deze wordt gerepareerd.

Bij de behandeling van een paard met hoefproblemen ligt de oplossing toch net iets anders. Bij de "reparatie" (Spreek genezing) van een "defect" (Spreek ziek) paard, komen er echter meer aspecten bij kijken.

Op nummer 1. en daarmee bijna wel het belangrijkste aspect staat; de medewerking van de eigenaar of verzorger. Deze zal bij behandelingsbegin volledig worden ge nformeerd over het verloop van de behandeling en de bijdrage die hij/zij zelf zal moeten leveren om de pati nt, het paard, uiteindelijk te genezen. Dus niet enkel de symptomen te behandelen. De behandeling van de hoeforthopeed kan kwalitatief nog zo goed zijn, als er vervolgens niet aan de voorwaarden van de behandeling worden voldaan, is het uitzicht op succes (De genezing van het paard) minimaal. Omdat een goede behandelaar een behandeling alleen maar zou moeten/mogen starten als er uitzicht is op succes, hangt de daadwerkelijke start van de behandeling mede af van het gesprek met de eigenaar. Uiteindelijk komt een succesvolle behandeling alleen maar dan tot stand als de samenwerking tussen Hoeforthopeed en eigenaar goed verloopt.

________________________________________________________________________

Is hoeforthopedie gelijk aan orthopedisch beslag?
<< Terug naar misverstanden <<

Orthopedisch beslag resulteert uit ervaringswaarden. Zoals in sectie "Het effect van hoefijzers" is uitgelegd wordt door beslag de doorbloeding ernstig belemmerd. De ervaring door de jaren heen met de verscheidene kreupelheidvormen heeft de hoefsmederij verscheidene vormen van hoefijzers ontwikkeld die op de benodigde plekken de doorbloeding nog sterker belemmerd. Dus de zenuwen op die specifieke plekken gewoon geen voeding krijgen en dus geen informatie doorgeven (Pijn). Het paard voelt de pijn niet meer en loopt weer. Orthopedisch beslag is puur en alleen maar symptoombestrijding. Een permanente pijnstiller. De Ervaring van de hoefsmederij bestaat uit het zien lopen van het paard na het plaatsen van het "werkende" beslag. Beschadiging wordt niet genezen maar enkel het symptoom verholpen. Er zijn zelfs websites te vinden waar mensen heel professioneel onzin uitkramen over de effecten van hun beslagmethoden waarbij het alle logica ontbeerd. Maar het werkt, de mens wordt overtuigd en het paard is de dupe.


Hoeforthopedie bestaat uit, door wetenschappelijk onderbouwde kennis van de hoefanatomie, uitgevoerde correcties, dusdanig dat de hoef in zijn natuurlijke vorm kan terugkeren en zijn functie als dusdanig kan hervatten. Eenmaal de functie hervat geneest de beschadiging en kan het paardenlichaam weer optimaal functioneren.

________________________________________________________________________

Mijn paard kan niet zonder ijzers!!!
<< Terug naar misverstanden <<

Dit argument wordt regelmatig gebruikt. "Ik heb het geprobeerd, en ze liep gelijk kreupel". "De hoefsmid heeft me nog gewaarschuwd, ze kan niet zonder ijzers". "Ik heb haar toen maar gelijk weer laten beslaan". Paarden die jarenlang op ijzers lopen, hebben een onvoldoende doorbloeding in de hoeven. Hierdoor worden er niet voldoende voedingstoffen aangeleverd en is de hoornkwaliteit zeer laag. Daarbij komt meestal ook nog dat de hoeven veel te stijl staan. Een stand die geprefereerd wordt door de meeste conventionele hoefsmeden. Door de slechte hoornkwaliteit de verkeerde positie van het hoefbeen en de vorm van de hoef gaat dit natuurlijk mis. Een paard dat jarenlang op ijzers heeft gelopen kun je in de regel niet zo maar onbedacht blootsvoets laten lopen. Hier is de eerder genoemde kennis van zaken weer noodzakelijk. Bij veel paarden gaat het wel goed. Deze paarden hadden het geluk nog niet zoveel beschadiging opgelopen te hebben door weinig of zeer laat beslag en/of een smid met ouderwetse kennis. Smeden van vroeger, toen men nog afhankelijk was van de inzetbaarheid van het paard, hadden nog enigszins kennis van de hoefanatomie.


_______________________________________________________________________________
Verloop van de Behandeling  << Terug <<
Middels een eerste informatief gesprek zal de Hoeforthopeed zoveel mogelijk informatie verstrekken betreffende de werking van een gezonde Hoef. Ook zal tijdens dit gesprek het betreffende paard volledig worden geanalyseerd betreffende eventuele problemen. Deze problemen worden dan direct met de eigenaar samen met de eventueel noodzakelijke correcties besproken.
De Noodzakelijke behandelingsintervallen zullen worden besproken. Ook komen de effecten en de temporaire gevolgen van de Behandeling ter sprake. Er wordt nadrukkelijk ingegaan op de noodzaak van het opvolgen, van de door de Hoeforthopeed gegeven, adviezen. Pas als de eigenaar bereid is, deze adviezen op te volgen, zal de hoeforthopeed bereid zijn de Behandeling te starten. Het moge duidelijk zijn dat, als deze adviezen niet worden opgevolgd, de kans op een succesvolle behandeling zeer gering is.

Hoewel de Hoeforthopeed gewoon is aan paarden die moeilijk te hanteren zijn, verwacht hij dat de eigenaar het paard dusdanig kan controleren en/of rustig houden, dat de Hoeforthopeed zijn behandeling veilig en effectief kan uitvoeren.
Als het gaat om een Koudbloed, is het aan te bevelen een Hoefstal ter beschikking te hebben.

Bij specifiekere of andere vragen kunt U altijd kontakt met ons opnemen en verheugen wij ons Uw vragen te mogen beantwoorden.


_______________________________________________________________________________

Betrouwbare collega's is Nederland  << Terug <<
    Regio Drente:
    Karen Drost
    Van-Heeckeren-Strasse 15
    49828 Lage (Duitsland)
    T: +49-5941-9892-533
    M: +316-26.09.04.72
    W: www.karendrost.nl

Regio Zeeland
    Petra van Langevelde
    T: +31 (0)6 - 51 73 1940
    E: mojomatic@gmail.com

Text Back to top © Copyright HealthyHorse.eu